Josine Potharst richt zich op verzekering, aansprakelijkheid en logistiek. Haar expertise ligt onder meer in het verzekeringsrecht, werkmaterieel- en andere bouwgerelateerde schades, algemene voorwaarden, werkgeversaansprakelijkheid/letselschade en beroepsaansprakelijkheid, alsmede bij logistieke kwesties. Josine staat met name verzekeraars, assurantiemakelaars en logistiek dienstverleners bij.

Begin 2013 voltooide Josine de Magna Charta-opleiding Verzekeringsrecht met fraai resultaat. Zij doorliep haar advocatenstage bij Kennedy Van der Laan, op de sectie Verzekeringen & Aansprakelijkheid. Daarvoor studeerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Boalt Hall Law School van de University of California in Berkeley, en liep zij stage bij de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties. Josine was enige tijd medewerkster van het Tijdschrift voor Sport & Recht.

Josine is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht en de Vereniging Sport en Recht. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Josine het rechtsgebied Algemene praktijk (Burgerlijk recht) geregistreerd.

Publicaties en Lezingen

De WAM en bijzondere verkeersdeelneming

VAST mei 2021, P-022

De Hoge Raad beperkt de toepassing van de tweejarige verjaringstermijn voor schadevaring

Beursbengel januari-februari 2015, p. 7

Het houderschap in werkmaterieelverzekeringen: is een huurder altijd een houder?

Beursbengel oktober 2012, p. 24

Wat is de reikwijdte van de verzekeringsplicht van de werkgever bij verkeersongevalllen? HR 12 december 2008 en tweemaal HR 19 december 2008

PIV-Bulletin 2009, p. 6-9

Noot onder HR 30 november 2007

JA 2007/32

Samenwerken met ‘lead generators': wat vindt de rechter ervan?

D&O nieuwsbrief Wft, nr. 391

Samenvattingen van diverse uitspraken in Jurisprudentie Aansprakelijkheid

Bewerkingen van uitspraken in het Tijdschrift voor Sport & Recht

Bekijk meer publicaties

add_circle_outline