Logistiek

Het vakgebied Logistiek vormt een smeltkroes van vervoer (met alle denkbare modaliteiten), expeditie, laden en lossen, opslag/bewaarneming, voorraadbeheer, bijkomende werkzaamheden als assemblage en verpakking, douaneactiviteiten, en wat contractspartijen verder nog overeen gekomen zouden kunnen zijn.

Lees meer
 

Niet alleen in de praktijk, maar ook juridisch zijn dergelijke operaties complex. Op sommige onderdelen van zo’n logistieke operatie is dwingend (verdrags)recht van toepassing, op andere geldt contractsvrijheid. De samenwerking tussen opdrachtgever en logistiek dienstverlener wordt dan ook in een toegesneden logistiek contract neergelegd, waarbij de diverse onderdelen van de operatie haarscherp zullen moeten worden afgebakend en ingevuld. Er kan in het contract aanvullend met algemene voorwaarden worden gewerkt, maar ‘standaardvoorwaarden’ zijn talrijk en sterk verschillend van inhoud.

Cox Ten Bruggencate beschikt over ruime ervaring met het opstellen van en adviseren over logistieke maatwerkcontracten en algemene voorwaarden. Tevens staan wij cliënten bij in onderhandelingen, op de achtergrond of aan tafel. Daarbij verliezen wij ook het commerciële belang niet uit het oog. Bovendien geldt dat waar tussen contractspartners een intensieve samenwerking voor langere tijd wordt aangegaan, een zeker evenwicht in het contract onmisbaar is.

Als er toch dingen mislopen, staan wij cliënten bij in geval van claims (bijv. als gevolg van inbraak of voorraadverschillen) en bij (de nasleep van) de beëindiging van het contract.