Jacco van de Meent adviseert en procedeert op het gebied van verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarin staat hij met name verzekeraars en tussenpersonen bij. Propertyverzekering, aansprakelijkheid, werkmaterieel, goederentransportverzekering en technische verzekeringen hebben zijn speciale aandacht, alsmede verzekeringsfraude. Over deze onderwerpen spreekt Jacco met regelmaat op bijeenkomsten. Hij publiceert op genoemde gebieden en is co-auteur van de boeken ‘Het nieuwe verzekeringsrecht in vogelvlucht’ en ‘Verzekering ter beurze’. Jacco is daarnaast docent bij de postdoctorale leergang Verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

“Strong communicator and deal maker, and overall a very experienced lawyer for both liability and insurance matters”, “rising star in the market”, “has the strength to oversee a complicated playing field, can create the right atmosphere to not let things escalate.”

– Chambers and Partners

Na zeventien jaar in de Rotterdamse advocatuur sloot Jacco zich in 2018 aan bij Cox Ten Bruggencate. In 2008 rondde hij de Grotius-specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid af. Jacco is bestuurslid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, en tevens lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Jacco heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Algemene praktijk (Burgerlijk recht) geregistreerd.

Jacco wordt aanbevolen in diverse internationale advocatengidsen (zie Reviews).

Publicaties en Lezingen

Enkele aspecten van de brandverzekering ter beurze

P. Drion en J.D. van de Meent, in: Verzekering ter beurze (O&R nr. 67), Van Tiggele-van der Velde e.a. (red.), 2017, p. 379 e.v.

Het bestaan en de invulling van het vereiste ‘onzeker voorval’; de polis bepaalt!

J.D. van de Meent en W.E. van Spanje, TAV 2016-3, p. 29

Insurance Act 2015

J.D. van de Meent en R. de Haan, VA 2016/17, afl. 3, p. 131-141

Het schadeverzekeringsrecht in vogelvlucht

J.H.J. Teunissen en J.D. van de Meent, NIBE-SVV 2015, 2e druk

Non-Disclosure under New Dutch Insurance Law

British Insurance Law Association Journal March 2006, no. 114, p. 32 e.v.

Tussentijdse opzeggingsmogelijkheden in de verzekeringsovereenkomst

in: Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden, M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), p. 67 e.v.

Nieuw verzekeringsrecht. Meer dan codificatie.

Advocatenblad 2006, p. 456-459

Regres: de onmiddellijke werking van art. 7:962 lid 2 BW

NTHR 2006, nr. 4, p. 143-144

Het nieuwe verzekeringsrecht, Titel 7.17 belicht

R. de Haan en J.D. van de Meent, NTHR nr. 6, 2006, p. 232-234 (boekbespreking)

De kern van de verzekeringsovereenkomst

PP 2007, p. 107-109 (afl. 4)

Enkele knelpunten in het nieuwe verzekeringsrecht

J.H.J. Teunissen en J.D. van de Meent, Beursbengel 2007, nr. 1, p. 20

Bekijk meer publicaties

add_circle_outline