Transport

Vervoer is er in vele modaliteiten, elk met eigen toepasselijke regels en branche-voorwaarden. Vaak zijn die regels van dwingend recht, en neergelegd in internationale verdragen. Cox Ten Bruggencate is thuis in alle vormen van vervoer: zee, weg, lucht, binnenvaart, spoor en gecombineerd vervoer.

Lees meer
 

Tot dit werkterrein rekenen wij de maritieme praktijk, waaronder het leggen van scheepsbeslag, en de aansprakelijkheid van overige dienstverleners in de logistieke keten zoals de stuwadoor. Ook kennen wij de ins en outs van expeditie, dat zich in juridisch opzicht sterk van vervoer onderscheidt.

In de kwesties die wij behandelen draait het veelal om het verhalen van ladingschade, of juist het afhouden van aansprakelijkheid daarvoor. In die zaken wordt regelmatig geprocedeerd, zowel in binnen- als buitenland, waarbij wij gebruik maken van ons (informele) netwerk; of het nu in Duitsland, Zuid-Afrika, Canada of Kuweit is. Overigens worden geschillen vaker buiten rechte tot een oplossing gebracht, al dan niet nadat een procedure aanhangig is gemaakt. Naast de schadepraktijk assisteren wij bij het opstellen van (raam)contracten voor vervoer of expeditie, en adviseren wij over allerhande vragen, zoals juist gebruik van algemene voorwaarden.