Verzekering

Cox Ten Bruggencate is actief op vrijwel alle terreinen van het verzekeringsrecht. Daarbij assisteren wij verzekeraars, verzekerden, assurantiemakelaars en -tussenpersonen. Het grootste deel van onze praktijk is gelegen in de co-assurantie.

Lees meer
 

Van nature zijn wij thuis in transport- en logistieke verzekeringskwesties, brand/property en werkmaterieelverzekering. Ook hebben wij ruime ervaring op de verzekeringsterreinen aansprakelijkheid (onder meer AVB, werkgevers- en beroepsaansprakelijkheid), casco, kunst, evenementen, CAR- en andere technische verzekeringen, en op het gebied van verzekeringsfraude.

Wij adviseren over polisdekking en staan cliënten bij in polisgeschillen. Daarnaast treden wij op in regreszaken, waarbij ook aansprakelijkheid vrijwel altijd een belangrijke rol speelt. Tevens adviseren wij over de redactie van polisvoorwaarden en specifieke clausules.