Verzekering

Cox Ten Bruggencate is actief op vrijwel alle terreinen van het verzekeringsrecht. Daarbij assisteren wij verzekeraars, verzekerden, assurantiemakelaars en -tussenpersonen. Het grootste deel van onze praktijk is gelegen in de co-assurantie.

Lees meer
 

Van nature zijn wij thuis in transport- en logistieke verzekeringskwesties, en werkmaterieelverzekering. Daarnaast beschikken wij over specifieke expertise op het gebied van D&O-/bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Ook hebben wij ruime ervaring op de verzekeringsterreinen aansprakelijkheid (onder meer AVB, werkgevers- en beroepsaansprakelijkheid), brand/property, casco, kunst, alsmede CAR- en andere technische verzekeringen.

Wij adviseren over polisdekking en staan cliënten bij in polisgeschillen. Daarnaast treden wij op in regreszaken, waarbij ook aansprakelijkheid vrijwel altijd een belang-rijke rol speelt. Tevens adviseren wij over de redactie van polisvoorwaarden en specifieke clausules.