Susanna is sinds medio 2018 werkzaam in de advocatuur, en in februari 2019 beëdigd als advocaat. Zij is gespecialiseerd in het vervoerrecht, en behandelt daarnaast zaken op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Susanna heeft veel internationale ervaring en spreekt vloeiend Engels.

Susanna studeerde rechten en politicologie aan University College Utrecht, het internationale honours college van de Universiteit Utrecht. Gelijktijdig voltooide ze haar bachelor Rechtsgeleerdheid, gevolgd door haar Master. Na haar studie in Utrecht rondde Susanna de Master Shipping Law aan de Universiteit van Kaapstad cum laude af, waarbij ze vanwege haar uitstekende studieresultaten de Captain Bob Deacon Memorial Prize ontving.